Cudowne Miejsce w Magicznym Zakątku Mazur – zapraszamy!

Projekt unijny

Projekt unijny

Informujemy, że firma MPM Hotele Spa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

pn. Wzrost konkurencyjności MPM Hotele Spa na rynkach zagranicznych

Całkowita wartość projektu:239 202,00  PLN
Udział Unii Europejskiej:138 812,65  PLN
Okres realizacji: 1.10. 2013-28.11.2014

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka